Spring til indhold

Hvad er en vandlås?

 

 

 

En vandlås er en genial konstruktion, som findes i dit hus, på din arbejdsplads i dit hus og andre steder, hvor spildevand skal ledes væk. Men før vi begynder at forklare, hvad en vandlås er – og ikke mindst hvorfor, den er smart – er det bedst lige at give en indledende forklaring på, hvordan et konventionelt rørsystem fungerer.

En faldstamme samler spildevand fra vask og toilet

Fra alle lejligheder og huse mv. med vandtilslutning løber alt spildevand gennem en faldstamme, inden det kommer ud i kloakken. Som det fremgår af navnet, er faldstammen et lodret rør, som leder det faldende spildevand videre til en stikledning. Stikledningerne er de rør, som samler spildevandet fra de forskellige husstandes faldstammer. Disse stikledninger leder spildevandet ud til det almene netværk af kloakrør under vejnettet, som transporterer spildevandet ud til store rensningsanlæg. Her bliver spildevandet renset gennem en grundig rensningsproces, inden vandet kan ledes ud i naturen igen.

Der findes både faldstammer fra for eksempel dit køkken og dit toilet – og når du trækker ud i toilettet eller bruger din håndvask i køkkenet, ledes al spildevand herfra ud gennem faldstammen. Hvis du bor i lejlighed, deles faldstammen oftest mellem de forskellige lejligheder i opgangen eller i boligkomplekset.

Vandlåsen – en simpel men genial konstruktion

Alle de afløbsformer, som vi har beskrevet i de ovenstående afsnit, har såkaldte vandlåse. En vandlås er den karakteristiske bøjning, som du måske har lagt mærke til under din håndvask eller ved dit toilet. Våndlåsen er den smarte konstruktion, der betyder, at du ikke behøver at døje med kloaklugt i de værelser og rum, hvor du skal bo og have din daglige gang, selvom både vask og toilet er i direkte forbindelse med kloakken. For i den bøjede rørkonstruktion samles der noget vand i røret, hvor der ikke kan slippe uhensigtsmæssige gasser igennem. For lugt kan ikke ret nemt trænge igennem et lukke af vand. På den måde indkapsles lugten fra kloakken inde bag vandlåsen og slipper ikke igennem til beboelsesområder. Det er dog vigtigt, at vandet, der skaber det effektive luk, bliver skiftet forholdsvist ofte i forhold til de udfordringer, det er med til at løse. For ellers kan vandet naturligvis også begynde at lugte på sigt. Men det smarte er netop, at vandet automatisk bliver skiftet ud, så snart du bruger din håndvask eller dit toilet på helt almindelig vis. For her presser dit spildevand det gamle vand væk og erstatter det med nyt vand, som igen samles i den U-formede vandlås.

Et af de problemer, der kan opstå med en vandlås, er at den bliver stoppet. I vandlåsen til køkkenvasken vil der opstå en prop af madrester, der forhindrer spildevandet i at nå ud til faldstammen. Det kan i mange tilfælde afhjælpes ved at skille vandlåsen ad (husk at tømme vasken inden), fjerne tilstopningen manuelt og gøre rørene rene i et fedtopløsende middel. Hvis du opdager, at tilstopningen ikke er i vandlåsen, anbefaler vi, at du kontakter nogle professionelle til at hjælpe med problemet. For hvis ikke man direkte kan se og nå tilstopningen, vil man oftest kun have held til at lave små huller, som vandet lige nøjagtig kan strømme igennem – og derfor vil man typisk stå i samme situation igen inden længe.

Få et uforpligtende tilbud på renovering af faldstamme

Ejendomsoplysninger

Kontaktoplysninger