Spring til indhold

Relining af faldstammer

Hos Greenpipe er vi specialister i relining af faldstammer, som sikrer, at du ikke behøver at tænke på udskiftning af din faldstamme, hvis den larmer, er utæt, rusten eller andet. Relining af en faldstamme er en metode, der genbruger det eksisterende faldstammesystem og blot udskifter dine rørledninger uden de ekstra omkostninger forbundet med at skulle renovere, vælte vægge, grave op og lave et helt skift af faldstammen.

Relining af faldstammer

Processen er enkel og hurtig at udføre

Hele processen tager typisk kun få dage pr. lejlighed

Gennemgang

Vi udfører altid en omhyggelig gennemgang af ejendommen, herunder en inspektion af faldstammer, eventuelt suppleret med TV-inspektion, og udarbejder en detaljeret tilstandsrapport. Ønskes det, kan vi også præsentere løsningsforslag ved bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger.

Forberedelse

Greenpipe sørger naturligvis for at afmontere toiletter og vandlåse. Vi garanterer en byggerodfri proces og dækker gulve tilstrækkeligt af, hvor vi udfører arbejdet.

Rensning

Inden vi påbegynder udbedringen af faldstammen, er det nødvendigt at foretage en grundig rensning. Dette sikrer, at det materiale, vi senere sprøjter ind, binder optimalt til overfladen indvendigt på faldstammen.

Udtørring

Faldstammen tørres effektivt med varm luft, hvorefter vi udfører en omhyggelig indvendig TV-inspektion og dokumenterer tilstanden af faldstammen.

Relining

Polyurethan-materialet appliceres ensartet og glat på indersiden af faldstammen. Polyurethan-materialet fra Greenpipe hæfter på alle rørmaterialer, er lugtfri, elastisk, hurtighærdende, kemisk resistent og giver en helt glat overflade.

Testet og godkendt efter kontrolordningen for faldstammer.

Aflevering

Efterfølgende gennemføres en intern TV-inspektion, og det færdige resultat dokumenteres. Vores  medarbejdere installerer toiletter og vandlåse, så alt er fuldt funktionelt, samtidig med at de stræber efter at minimere gene for beboerne. Vi sørger også for omhyggelig oprydning og rengøring efter arbejdet så vi efterlader rummet i samme stand, eller bedre end den vi modtog det i.

Derfor skal du vælge Greenpipe når det er tid til renovering af faldstammer.

Det er fordelagtigt at anvende relining af faldstammer som renoveringsmetode. Primært ad hensyn til miljøet, økonomien og minimalt behov for genhusning af beboere eller opstilling af midlertidige toilet- og afløbsløsninger.

Er du i tvivl om hvorvidt du har behov for en renovering af faldstammen – se her hvordan du kan vurdere det

Når du renoverer med Relining-metoden, undgår du alle de problemstillinger, der er forbundet med en traditionel rørudskiftning, så som opbrydning af vægge, gulv og lofter, samt reetablering heraf, hvor der skal koordineres arbejde mellem murer, maler og tømrer. Har du et ældre badeværelse, kan det ligeledes være vanskeligt at fremskaffe samme materiale af klink, så det matcher og farveforskelle kan blive en realitet.

Relining-metoden er en langt mere beboervenlig metode, fordi du undgår byggerod, -affald, støj og støv, der typisk er forbundet med udskiftning af skjulte rør. Med andre ord foregår alt svineriet med en sådan renovering inde i rørene. Samtidig er arbejdsprocessen så effektiv, at beboerne kun skal være uden afløb i 1-4 dage (normalt fra kl. 7.30 – 17.30).

Relining af faldstammer betyder, at du får et ”nyt” rør indeni det gamle og da det polyurethan-materiale vi anvender er så effektivt, forlænger du reelt dine gamle rørs levetid med +50 år. Faktisk vil materialet forbedre røret konstruktion og mindste tilstopning da materialet efterlader en glattere og stærkere overflade, end det oprindelige rør nogensinde har haft. Materialet er

Testet og godkendt efter kontrolordningen for faldstammer.

Med relining af faldstammer undgår du at udskifte gammelt til nyt. På den måde optimerer du ressourceforbruget, samtidig med at mængden af byggeaffald og CO2 udledning ved afbrænding minimeres. Det vurderes, at metoden reducerer CO2 udledningen med op til 60% eller 100kg per lejlighed

Ønsker du at holde prisen nede på din forsikringspræmie, er Relining-metoden oplagt. Det gælder både når skaden er sket, og når du med rettidig omhu renoverer faldstammesystemet, så fremtidige skader forebygges

Greenpipe yder 10 års garanti på alle vores faldstammerenoveringer, udført med relining-metoden. Garantien kan forlænges med yderligere x år ved tilvalg af Greenpipe Service som blandt andet indbefatter en årlig kontrol af hele faldstammesystemet efter endt renovering.

Skal vi tage en snak om jeres behov?

Book en gennemgang via formularen her, så kontakter vi dig indledningsvist til en uforpligtende snak, og er der grobund for det, så kommer vi ud og foretager en gennemgang