Start på Greenpipe´s hidtidig største projekt

Boligområdet Gadekæret med 650 boliger: Fra den 1.4.14 starter Greenpipe renovering af fjernvarmeledninger i jorden.

Bygherre er boligadministrationsselskabet Bo Vest.

Du er velkommen til at besøge bygggepladsen.
Ring: 40 56 19 76