Relining af indmuret faldstamme – Ny Vestergade 11, København

Opgave:    Relining af indmuret faldstamme i fredet bygning

Bygherre:  Slots- & ejendomsstyrelsen