Beboervenlig rør-renovering

Professionel projektstyring og kommunikationsservice!

Når der skal håndværkere ind i egen bolig, er det vigtigt at beboerne føler sig tryg ved at boligen bliver behandlet med respekt under renovering. Derfor er vi grundige med forventningsafstemningen, og sørger for at tilpasse os beboernes behov bedst muligt i de 2-3 dage projektet står på. 

Greenpipe er specialister indenfor professionel projektstyring og kommunikation i byggeprojekter. Vi ved at nøglen til et succesfuldt projekt ligger i kommunikationen med alle parter i en byggesag, herunder beboere, rådgiver og bygherre. Derfor sørger en dedikeret projektleder for at kommunikationen foregår direkte både før, under og efter projektet. Det kan spare alle for en masse tid og med effektiv kommunikation til beboere, sikrer vi at de kan bevare en velfungernde hverdag, selvom der renoveres i bygningen.

Greenpipe’s Kommunikationsservice

  • 24-timers hotline til beboer, så spørgsmål kan besvares og eventuelle problemer kan håndteres hurtigt.
  • Greenpipe varetager al kommunikation direkte med beboerne/brugerne.
  • Tidsplan for hver enkelt lejlighed i god tid før projektet.
  • Varslingsskrivelser, enten i papirform, sms eller mail, som reminder om hvornår vi skal ind i lejligheden.
  • Informationsskrivelse og huskeliste til beboerne med Greenpipes forventninger før projektet begynder.

Projektlederen er ikke samtidig operatør. Da projektledelsen kræver 100% fokus på projektstyring har vi reliningsspecialister til at udføre selve reliningsarbejde.

Projektstyring af faldstamme renovering