Den mest beboervenlige rør-renovering

Relining er omfattet af streng kvalitetskontrol

Faldstamme kvalitetskontrol er en vigtig del af vores arbejdsproces og altafgørende for vores succes. Vi arbejder med “Dobbelt Kvalitetskontrol”. Det betyder, at reliningsarbejdet ikke kun skal godkendes af den udførende operatør men også af Kvalitetschefen inden dokumentationen afleveres til kunden eller byggetilsynet. På den måde sikre vi, at alt arbejde vi udfører og afleverer har den ønskede høje kvalitet.

Kvalitetssikring i flere skridt

Udvendig inspektion af faldstammen

Før vi sætter renseprocessen i gang vurderer vi altid den ydere tilstand af hver faldstamme. Som udgangspunkt kan alle faldstammer renses. Hvis faldstammen er meget slidt har det dog typisk konsekvenser for de værktøjer vi bruger til at rense den. Så kan det forkomme, at i stedet for at rense faldtammen med en rensekæde, renser vi den mere skånsomt med sandpapir eller udskifter et stykke.

TV-inspektion efter rensning af rør

Efter faldstammen er blevet renset flere gange – som udgangspunkt med en roterende kæde der bliver trukket igennem røret – vurderes tilstanden igen, denne gang med en TV inspektion. Her skal det sikres at der ikke er nogle huller i faldstammen og at alle aflejringer der kan fjernes er blevet fjernet. Hvis det ikke er tilfældet gentages renseprocessen en gang mere. Først efter et tilfredsstillende renseresultat er opnået bliver faldstammen relinet/coated.

TV-inspektion og stikprøven efter relining af rør

Når faldstammen er blevet relinet bliver der igen udført en TV-inspektion. Denne gang for at sikre at kvaliteten af relining resultatet er ensartet, overfladen er tæt og lagtykkelsen svarer til 3-5 millimeter.

Ud over det, bliver der taget en stikprøve af den første faldstamme vi reliner i begyndelsen af hvert projekt. Et stykke af stammen bliver skåret ud og kvaliteten vurderes sammen med bygherren eller rådgiveren.

Kvalitetssikring af udført arbejde i alle lejligheder

Som en del af vores ”Dobbelt Kvalitetskontrol” sikrer vi at al relining arbejde bliver kontrolleret løbende af et par ekstra øjne for at sikre at kvalitetsstandarden bliver overholdt. Det betyder at vores relining operatør – efter egenkontrol af kvaliteten – udleverer alle TV optagelser til vores kvalitetschef. Alt materiale bliver gennemset en gang til og godkendt eller – hvis der bliver opdaget mangel eller fejl – udbedret med det samme.

Indvendig overflade beskaffenhed af relinede faldstammer

Målet er altid at rense faldstammen så grundigt, at dens inderside få en så jævn overflade som muligt. Rensningen påvirker nemlig relining resultatet.

Det vil sige, at hvis det – pga faldstammens tilstand – ikke er muligt at fjerne alle aflejringer vil den indvendige overflade af polyurethan blive mere ujævn/bølget. Dette har kun kosmetiske konsekvenser og ingen betydning for faldstammens drift.

Faldstamme indvendig med kalk aflejringer – før rensning

Faldstamme uden kalk aflejringer – efter rens

Faldstamme efter relining

 

Greenpipe giver 10 års tæthedsgaranti på relining af faldstammer!

Greenpipe bruger polyurethan af den type der er testet af Teknologisk Institut i henhold til krav i Rørcenter-anvisning 022.