Den mest beboervenlige rør-renovering

Alt du bør vide om dimensioner og størrelse på en faldstamme

De fleste faldstammer vil være monteret, så de er det, vi kalder for udluftede faldstammer. Det vil sige, at de fører op til bygningens tag og udmunder i det fri. En udluftende faldstamme sikrer nemlig, at vandtrykket i røret ikke bliver så højt, at det påvirker vandlåsene. Derfor afhænger en faldstammes størrelse også af, hvilken vandstrøm, der skal igennem røret. Helt generelt skal et toilet ofte tilsluttes en faldstamme med en diameter på mindst 100 mm, hvorimod en faldstammes diameter i køkkenet kun skal være 70 mm.

I faldstammer løber vandet langs væggen i en ring. Dimensionerne på fyldningsforholdet er derfor arealet af vandets tværsnit divideret med rørets tværsnit. Det skal altid være muligt for luft at komme igennem faldstammen, og derfor må hele tværsnittet aldrig fyldes.