A/B Holsteinsgade 36-38

Ultimo Oktober afsluttede vi relining hos A/B Holsteinsgade 36-38. Vi renoverede 10 boliger med rør fra 60’erne, som var meget tilgroet af kalk og rust.